Gå til hovedindhold
Høringssvar

Ældrerådets udtalelse til arbejdet med Folkehuse

Ældrerådets udtalelse til arbejdet med Folkehuse

 • Læs op

Indhold

  På Ældrerådsmøde 24. oktober fik Ældrerådet en orientering om status og plan for arbejdet med revitalisering af Sundhed og Omsorgs Folkehuse.

  Ældrerådet blev orienteret om pejlemærker for folkehuse, budgetforliget, tidsplan og inddragelse og den videre proces med analyse til fastlæggelse af kriterier for udvælgelse af hvilke folkehuse, der skal have en fremtidig rolle som fyrtårne, og Ældrerådet blev inviteret til at komme med bud på og ønsker til kriterier, der kunne indgå ved udvælgelse af folkehuse til fyrtårne.

  Ældrerådet har drøftet sagen, og skal på denne baggrund angive følgende hensyn, som man mener, kunne indgå ved udvælgelsen af fyrtårne.

  1. Der skal tages hensyn til kommunens yderområder.
  2. Bruger- centerråd skal lave aktiviteter og samarbejder med andre parter om initiativer.
  3. Der skal tænkes på transport til og fra folkehuset. Offentlig transport eller gerne en folkehus-bus til opsamling af brugere. Der skal være god tilgængelighed.
  4. Café med lang åbningstid.
  5. Gerne bogudlån, f.eks. Involvering af biblioteker.

  Ved vurdering af udnyttelsesgrad af lokalerne skal man påtænke, at ikke alle tidspunkter er lige lette at få anvendt. En stor del af brugergrupperne er sammensat af en blanding af pensionister og personer, der er på arbejdsmarkedet. Dermed vil f. eks. perioden 12-16 være vanskelig at få afsætning for.

  Lokalebooking har ikke virket optimalt og meget forskelligt, hvilket gør, at eksisterende bookninger ikke giver et retvisende billede af potentialet i de enkelte områder.

  Etablering af udlejning kan påvirke udnyttelsesgraden negativt – der skal her også ses på, at der vil være særlige behov, der skal dækkes f.eks omkring tilstrækkeligt med lokaler med teleslynge.

  Udgangspunktet må være en god dækning, og der vil kunne være behov for særlig støtte i områder, hvor frivilligindsatsen er vigende.

  For lokaler, der fremover ikke får status som folkehus, er der behov for en beskrivelse af, hvorledes disse kan indgå i det samlede billede fremover.

  Vh
  Jan Radzewicz, Formand for Ældrerådet       
  Flemming Thisted, medlem Ældrerådet i Aarhus Kommune

  Sidst opdateret: 16. november 2023