Gå til hovedindhold

Ældrerådets høringssvar på byrådsindstilling vedr. salg af 156 ældreboliger.

Ældrerådets høringssvar på byrådsindstilling vedr. salg af 156 ældreboliger.

 • Læs op

Indhold

  Ældrerådet har modtaget byrådsindstilling vedr. salg af yderligere 156 ældreboliger til høring. Ældrerådet skal til den foreliggende byrådsindstilling udtale, at man på baggrund af det betydelige antal ledige ældreboliger og den deraf opståede økonomiske ubalance kan tiltræde, at der foretages dette yderligere salg af 156 ældreboliger i Aarhus Kommune.

  Ældrerådet kan konstatere, at det ikke er en let og hurtig opgave, at få de berørte ældreboliger gjort salgsklare, og er her endvidere opmærksom på, at den økonomiske ubalance for indeværende er mindsket gennem udlejning til ukrainske flygtninge.

  Ældrerådet har endvidere noteret, at der er ledige ældreboliger – både med og især uden ukrainske beboere – samtidig med, at der er en ganske betydelig venteliste. Man er bekendt med, at borgere kan stå på venteliste til flere boligenheder, og ventelisten er derfor ikke reel, og kan således vanskeligt anvendes som et planlægnings-værktøj.

  Ældrerådet skal derfor opfordre til, at der etableres en mere retvisende venteliste, f.eks. således at det koster et beløb pr. år at stå på venteliste, eller at man kun kan stå på venteliste med en 1. og 2. prioritet, og at nej til en tilbudt bolig medfører karantæne fra ventelisten på f.eks. ½ år el. lign. – Dette er alene forslag til overvejelse. Ældrerådet har endvidere bemærker, at Sundhed og Omsorg anfører, at bl.a. effekten af det stigende antal ældre de kommende år for efterspørgslen af ældreboliger er usikker, og at det derfor kan blive nødvendigt at etablere nye ældreboliger i fremtiden.

  Ældrerådet skal her anføre, at såfremt der viser sig behov for byggeri af nye ældreboliger, vil Ældrerådet meget gerne inddrages i planlægningen, placeringen og udformningen af sådanne boliger, ikke mindst med henblik på alternative boformer.

  Jan Radzewicz
  Formand for Ældrerådet i Aarhus kommune

  Sidst opdateret: 16. november 2023