Gå til hovedindhold
Høringssvar

Ældrerådets høringssvar vedr. kommende: Udbudsforretning på tøjvask til visiterede hjemmeboende borgere.

Ældrerådets høringssvar vedr. kommende: Udbudsforretning på tøjvask til visiterede hjemmeboende borgere.

 • Læs op

Indhold

  Den gældende kravspecifikation er uændret i forhold til den eksisterende aftale, og da den fungerer tilfredsstillende, har Ældrerådet ingen yderligere bemærkninger hertil.

  Ældrerådet ønsker derimod at udtale sig til den påtænkte stigning af borgers egenbetaling.

  Af høringsmaterialet fremgår, at den påtænkte fremtidige egenbetaling ønskes forhøjet fra nugældende 125,- kr. om måneden til ca. 200,- kr., om måneden. Kommunens afregningspriser er løbende årligt regulerede, hvilket ikke er tilfældet for borgers egenbetaling på kr. 125,-. Den påtænkte stigning begrundes i, at der ønskes en balance på kommunens merudgifter på området med ca. 0,5 mio. kr. i 2022.

  Den ønskede hævning af borgers egenbetaling er en stigning på 60 %, hvilket kan være voldsomt for den enkelte borger.

  Set over en fireårig periode er der sket flg. stigninger i pristallet:

  Nettopristallet

  Juli 2018

  103,6

  Pristals stigning:

  11.1 %

  Nettopristallet

  Juli 2022

  115,1

   

  Bruttopristallet

  Juli 2018

  103,1

  Pristals stigning: 11,4

  Bruttopristallet

  Juli 2022

  114,9

  (Kilde: Danmarks Statistik.)

  Med udgangspunkt i ovenstående pristals stigninger over en 4-årig periode ønsker Ældrerådet, at egenbetalingen ikke vil stige med mere end 11,6 %.

  Med venlig hilsen

  Jan Radzewicz                                                            Carl Aksel Kragh Sørensen

  Formand                                                                       Formand for Ældrerådets

  Sundheds- og Omsorgsudvalg

  Sidst opdateret: 16. november 2023