Gå til hovedindhold

Ældrerådets høringssvar vedr. kommende udbudsforretning på tværsektorielt udbud af urologi

Ældrerådets høringssvar vedr. kommende udbudsforretning på tværsektorielt udbud af urologi

 • Læs op

Indhold

  Ældrerådet fremsender hermed sit høringssvar vedr. kommende udbudsforretning på tværsektorielt udbud af urologi.

  Vi ønsker, at der er gennemtænkte og innovative løsninger i udbudsmaterialet, som derved støtter borgeres og det kliniske personales behov for ergonomi, brugervenlighed og funktionalitet.

  I ældrerådet lægger vi endvidere vægt på, at der sikres en optimal anvendelse og patientsikkerhed.

  Under henvisning til materialets beskrivelse af de generelle krav (0.1-0.15) har Ældrerådet flg. bemærkninger:

  0.1:                Acceptabel leveringsfrist.

  0.2:                Krav til fejllevering er OK.

  0.3 til 0.5:      Ingen bemærkninger.

  0.6:                Ældrerådet foreslår, at vejledning og retningslinjer er på dansk.

  0.7:                Ingen bemærkninger.

  0.8:                Ældrerådet foreslår, at der er brug for en forklarende tekst udover tegninger.

  0.9 til 0.15:    Ingen bemærkninger.

  Ældrerådet anser det som en nødvendighed, at regionens kravspecifikationer er de samme som kommunens, således at katedrene kan overføres og anvendes direkte, når borgeren udskrives.

   Med venlig hilsen

  Jan Radzewicz / formand

  for Ældrerådet i Århus kommune

  Sidst opdateret: 14. maj 2024