Gå til hovedindhold
Høringssvar

Ældrerådets udtalelse til besparelsesforslag på Sundhed og Omsorgs budget for 2023-2026.

Ældrerådets udtalelse til besparelsesforslag på Sundhed og Omsorgs budget for 2023-2026.

Indhold

  Ældrerådet har på sit møde 4. oktober 2022 fået fremlagt en række emner, som MSO arbejder med i forbindelse med at udmønte det besparelseskrav, som MSO er blevet pålagt af Byrådet i forbindelse med budgetforliget 2023-26. Og Ældrerådet er inviteret til at afgive bemærkninger hertil.

  Ældrerådet skal indledende bemærke, at det er overordentligt vanskeligt at for- holde sig seriøst til de fremlagte besparelsesidéer, idet Ældrerådet ganske enkelt ikke har den fornødne viden og indsigt i de konsekvenser, som de anførte bespar- elser vil kunne medføre. – Bl.a. fordi besparelsesforslagene endnu ikke er fuldt konsekvensberegnede.

  Generelt finder Ældrerådet, at det ikke er hensigtsmæssigt, at gennemføre bespar- elser på MSO’s budget. Det er ikke et overflodsbudget, og Ældrerådet er af den op- fattelse, at besparelser vil belaste serviceniveauet mærkbart.

  Dermed være ikke sagt, at der ikke kan foretages rationaliseringer og findes smar- tere måder at løse opgaverne på, og sådanne tiltag skal naturligvis altid under- søges, men besparelser i den angivne størrelsesorden vil berøre servicen for vores ældre borgere, og dette kan Ældrerådet ikke tilslutte sig.

  Ældrerådet skal dog som konkret forslag foreslå, at MSO stiller sig selv det spørgs- mål: ”Hvorfor vil sygeplejersker og SoSu-er arbejde for vikarbureauer? Hvorfor er det tillokkende?”

  Og dernæst spørge: ”Kan man i MSO plagiere vikarbureauerne med henblik på at tiltrække personale til MSO?”

  Vh

  Jan Radzewicz
  Formand for Ældrerådet i Aarhus kommune

  Sidst opdateret: 16. november 2023