Gå til hovedindhold
Høringssvar

Ældrerådets udtalelse til Byrådsindstilling vedr. etablering af Sundhedsfonden

Ældrerådets udtalelse til Byrådsindstilling vedr. etablering af Sundhedsfonden

 • Læs op

Indhold

  Ældrerådet har modtaget byrådsindstilling vedr. Etablering af Sundhedsfonden til høring.

  Ældrerådet skal til indstillingen med tilhørende ramme for vedtægter, formål, vision mv. udtale, at man finder, at der er tale om et yderst interessant og perspektivrigt tiltag, der indeholder mange gode tanker og systematik såvel vedr. organiseringen, som vedr. de mere operationelle tiltag.

  Ældrerådet finder, at der er givet et bud på nogle meget relevante sundhedsmæssige temaer, men man kunne ønske, at der mere konkret blev indtænkt lighed/ulighed i sundhed som et bud, eventuelt således, at dette blev set i sammenhæng med fællesskab, samskabelse og civilsamfund - anvendelse af folkehuse, inddragelse af den primære sundhedssektor, og anvendelse af de eksisterende kommunale tilbud mv.

  Herudover skal Ældrerådet pege på, at man ser 30 pcts. ressourceforbrug til opbygning af kapacitet og viden samt til investering og afdækning af risiko som en høj andel, også ud fra en antagelse om, at der ligger en del administration, organisering mv. gemt i de enkelte bud. Ældrerådet kunne ønske sig noget mere sundhed for pengene. – Mere operationel sundhed, og lidt mindre udvikling og innovation. - Sundhed som et mere centralt fokusområde end investering og innovation. Der må være noget af det her, som vi, ved virker.

  Med venlig hilsen

  Jan Radzewicz
  Formand for Ældrerådet i Aarhus kommune

  Sidst opdateret: 16. november 2023