Gå til hovedindhold
Høringssvar

Ældrerådets udtalelse vedr. Fristedet Skæring og Saxild Strand

Ældrerådets udtalelse vedr. Fristedet Skæring og Saxild Strand

 • Læs op

Indhold

  Ældrerådet har på sit møde 24. oktober fået en orientering vedr. status på fremtiden for Fristedet Skæring som konsekvens af afhændelse af Saxild Strand.

  Af orienteringen fremgik det, at de hidtidige aktiviteter på Saxild Strand i videst muligt omfang tænkes overført til Fristedet Skæring, hvorved de hidtidige aktiviteter på Fristedet Skæring logisk set i betydeligt omfang vil blive presset ud.

  Ældrerådet skal udtrykke sin store betænkelighed ved denne plan.

  Ældrerådet er helt enig i, at Fristedet Skæring ikke skal være et lokalt forsamlings-hus eller fælleshus for områdets beboere. Dette er bl.a. kommet til udtryk i de vedtægter, der er for Fristedet Skæring og i samarbejdsaftalen mellem bestyrelsen for Fristedet Skæring og Sundhed og Omsorg.

  Disse vedtægter og denne samarbejdsaftale fastlægger netop, at Fristedet Skæring skal være for foreninger for ældre, svage og sårbare borgere. Denne anvendelse har Sundhed og Omsorg tilladt fraveget til klart andre formål.

  Nu påtænkes Fristedet Skæring fremover at skulle rumme ældre, svage og sårbare borgere (som hidtil) samt en stor del af aktiviteterne fra Saxild Strand, herunder bl.a. de sygdomsbekæmpende foreninger (hjerteforeningen, lungeforeningen mv.), ophold for plejehjemsbeboere og mange andre – ja også medarbejdergrupper fra MSO, der vel kun med meget god vilje synes, at falde indenfor målgruppen, selv hvis denne defineres meget bredt.

  Ældrerådet finder, at der ar tale om en meget betydelig overvurdering af Fristedet Skærings kapacitet.

  Hertil kommer, at Fristedet Skæring efter Ældrerådets opfattelse er uegnet til de påtænkte aktiviteter, i hvert fald hvis disse aktiviteter indebærer overnatning.

  Fristedets soverum/værelser har ikke eget bad og toilet, hvilket netop var én af årsagerne til, at Fristedet Skæring i sin tid blev opgivet som ferie- og rekreationssted for kommunens ældre borgere.

  Hertil kommer, at borgerne i dag ønske eneværelser, og så er kapaciteten på Fristedet Skæring begrænset til ca. 15 inkl. evt. overnattende personale til stærkt plejekrævende borgere. Hertil kommer, at den generelle tilgængelighed nok er gjort handicapvenlig gennem forskellige tiltag gennem årene, men ideelt for f.eks. kørestolsbrugere er det bestemt ikke, og det må være et krav til en kommunal bygning, at den er for alle, og at tilgængeligheden opfylder de krav, som forskellige regelsæt sætter, når det er tale om ændret anvendelse. – I så fald vil reglerne for nybyggeri vel skulle overholdes, f.eks. vedr. dørbredder.

  Endelig er det Ældrerådets opfattelse, at provenuet fra salg af Saxild Strand skulle anvendes til etablering af erstatning for Saxild Strand, og Ældrerådet var stillet en god løsning i udsigt. Dette finder Ældrerådet ikke er tilfældet med den fremlagte plan.

  Ældrerådet ser gerne en mere målrettet anvendelse af Fristedet Skæring til svage, ældre og sårbare borgere, men det nu skitserede/planlagte omfang synes ikke hensigtsmæssigt eller realistisk.

  Vh
  Jan Radzewicz
  Formand for Ældrerådet i Aarhus Kommune

  Sidst opdateret: 16. november 2023