Gå til hovedindhold
Høringssvar

Ældrerådets udtalelse vedr. Sundhed og Omsorgs svar på forslag fra S, SF og KF om organisering af nødkald

Ældrerådet har modtaget Sundhed og Omsorgs Byrådsindstilling vedr. svar på forslag fra S, SF og KF om organisering af nødkald til udtalelse.

 • Læs op

Indhold

  Indledende skal Ældrerådet bemærke, at man tager Sundhed og Omsorgs belysning af, hvorvidt 6 konkrete tiltag vil kunne finansiere en central organisering af nødkald, til efterretning.

  Herudover skal Ældrerådet anføre, at man gerne ser, at der straks etableres en central organisering af nødkald med deraf følgende visitering af tilsluttede borgere, men at Ældrerådet må tage til efterretning, at midlerne pt. ikke kan findes inden for Sundhed og Omsorgs budget, hvorfor spørgsmålet om finansiering indstilles henskudt til budgetlægningen for 2024 og videre.

  Samtidig finder Ældrerådet, at en væsentlig del af anvendelsen af det eksister- ende nødkald er uhensigtsmæssig ud fra en nødkaldstanke - ikke mindst for personalet, og at der derfor både for indeværende og efter en eventuel etablering af en central organisering af nødkald bør arbejdes med en reduktion af uhensigtsmæssig anvendelse af nødkald. – F. eks. gennem information af borgere og pårørende, ensomhedsbekæmpelse og andre tryghedsskabende initiativer.

  Vh Jan Radzewicz
  Formand for Ældrerådet i Aarhus kommune

  Sidst opdateret: 16. november 2023