Gå til hovedindhold
Høringssvar

Høring om Harmonisering af flextrafik

Høring om Harmonisering af flextrafik

 • Læs op

Indhold

  Indledningsvis er det positivt, at arbejde for en mere gennemsigtig struktur, hvor der også er en ensartethed i tilbuddet på tværs af kommunegrænserne.

  Der er behov for en tydeliggørelse og forenkling af reglerne - og dette både i forhold til nuværende brugere og nye potentielle brugere, hvor mange helt har opgivet at forstå og bruge systemet. Digital bestilling fungerer fint for mange, men det skal fortsat være muligt, at ringe og bestille kørsel.

  Der står ikke tydeligt i forslaget om handicapkørsel er et led i forslaget. Dette svar rum- mer en forventning om, at eksisterende handicapkørsel ikke er omfattet. For handicap- kørsel er dør-til-dør princippet centralt at bevare. Handicapkørsel dækker kørsel for en meget begrænset personkreds med ret svære firkantet definerede handicaps.

  Dvs at der blandt flex-kørsels brugere også vil være en stor del, der er hæmmet af for- skellig grad af handicap. Nogle vil måske også have brug for dør-til-dør! Ved stigende alder nok flere, så omfatter ældre generelt. Dette ses ikke afspejlet i materialet.

  Tværtimod virker det som om, selvhjulpethed er en forudsætning? Særligt i en større struktur, kan der frygtes transporter over flere knudepunkter. Med et stigende antal knudepunkter forstærkes kravene således til brugerne.

  Det ser desværre ud til, at dette materiale IKKE er tilgået Handicaprådet til udtalelse. Dette bør der rettes op på!

  Stigningerne i taksterne virker umiddelbart meget voldsomme! Usikkerhed om dette vil forhindre de mindst velbeslåede i transport – det bør undersøges nærmere!

  Det er positivt, at betalingsordninger tænkes udbyggede yderligere – enkelte SKAL dog stadig kunne betale med kontanter.

  Fint nok at tage udgangspunkt i 2019 – corona-årene giver ikke et ”normalbilled”. Allerbedst er det - at der kommer en evaluering allerede efter 1 år - så vil der være mulighed for, at få et bedre overblik over, hvad brugerne vælger - og få rettet til - hvis det viser sig, at der er uhensigtsmæssige måder og strukturer.

  Afslutningsvis kan det ikke understreges nok, at den nye ordnings struktur og takster skal gives megen opmærksomhed mht formidling – og særligt til de ældre borgere!!

  Ældrerådets udvalg for

  Bolig & arbejdsmarkedsforhold

  Sidst opdateret: 16. november 2023