Gå til hovedindhold
Høringssvar

Høring vedrørende serviceniveau for sundhed og omsorg 2023

Høring vedrørende serviceniveau for sundhed og omsorg 2023

 • Læs op

Indhold

  Hermed Ældrerådets bemærkninger i forhold til serviceniveauet på Sundhed og Omsorgs område. Tak for den fremsendte indstilling på serviceniveauet 2023, samt udkast til pjecen: ”Sammen om et bedre liv”.

  Af indstillingen fremgår en grundig og klar beskrivelse af den aktuelle sag og situation i forbindelse med mulige besparelser, hvilket Ældrerådet finder positivt og fremmende for forståelsen af det igangværende arbejde. Vi bemærker, at der i afsnit 4 på side 2 nævnes, at der i løbet af 2023 vil blive igangsat en proces omkring udformning af pjecen, og at et nyt layout forventes klar til 2024. Ældrerådet ønsker et samarbejde om denne proces, og vi kan byde ind med forslag til layout, målrettet fremtidens ældre.

  Udkast til pjecen: ”Sammen om et bedre liv”, fremstår overskuelig, klar og tydelig. Beskrivelserne af de enkelte ydelser er letforståelige, tydeligt rammesat og med konkrete henvisninger til den praktiske del. Pleje og praktisk hjælp har - med den nye strukturelle opstilling - sikret en direkte sammenkædning mellem information og ydelse. Det gør pjecen meget anvendelig.

  Oplysningerne om kontaktpersoner til hvert tilbud er meget brugervenlige og beskriver, hvilke ydelser man kan forvente at få tilgang til, samt hvilke procedurer der skal anvendes. I behandlingen af pjecens samlede tekst har Ældrerådet haft flg. overvejelser til yderligere tekstforbedringer af hensyn til den kommunikative betydning for tekstens udlægning:

  Forordet:
  Det nye forords indhold er positivt og åbent. Dog bør det overvejes, om der skal stå: ”Kære aarhusianer”! Denne overskrift henvender sig til alle i Aarhus, hvilket måske kan fremme civilsamfundets hjælpende hånd, men som forvirrer i forhold til teksten, som er målrettet de over 60-årige. Ældrerådet foreslår en ny samlet overskrift: ”Sammen om et bedre ældreliv i Aarhus.”

  Oversigt over plejehjem (s.34) og Folkehuse og Sundhedsklinikker (s.35) er meget anvendelig, men mangler telefonnumre. Dette vil være en forbedring i kontakten til de pågældende.

  Jan Radzewicz
  Formand for Ældrerådet
  i Aarhus kommune

  Sidst opdateret: 16. november 2023