Gå til hovedindhold
Høringssvar

Høringssvar: Forslag til en overordnet handleplan for Aarhus Kommunes ”Værdigheds- og Pårørendepolitik”

Høringssvar: Forslag til en overordnet handleplan for Aarhus Kommunes ”Værdigheds- og Pårørendepolitik”

 • Læs op

Indhold

  Baggrund

  Aarhus kommunes Værdighedspolitik blev vedtaget på byrådsmødet den 13. september 2018 og opdateres igen i 2022. Politikken inddrages i Sundhed og Omsorgs Serviceniveau, Demensplanen, Boligplanen, Takt og Tone samt plan for pårørendeindsatser. I Aarhus Kommune eksisterer der ingen overordnet ”Pårørendepolitik”, og i forbindelse med opdateringen af Værdighedspolitikken foreslår Ældrerådet, at den reviderede Værdighedspolitik integreres med en handleplan også for pårørende, og at der udarbejdes en fælles handleplan for den videre implementering af ”Værdighedspolitikken og Pårørendepolitikken”.

  I handleplanen kan indgå de allerede eksisterende muligheder for at hente råd, støttemuligheder, undervisning og viden til den pårørende inden for:

  • Pårørende til en langvarig eller alvorligt syg person.
  • Pårørende til beboere på plejehjem.
  • Pårørende til en person med en demens sygdom.
  • Pårørende til barn med handicap.
  • Pårørende til voksen med handicap.
  • Pårørende (barn) til forældre med psykisk sygdom.
  • Pårørende til én, der drikker for meget.
  • Pårørende til én, der tager stoffer.
  • Pårørende (forældre) til ung med misbrug.

  I juni 2021 beslutter Aarhus Kommunes byråd, at der skal være et sæt fælles grundprincipper, der kan styrke samarbejdet mellem pårørende, medarbejdere og ledere.
  Der er efterfølgende udarbejdet 5 grundprincipper. De er af overordnet karakter og skal skabe ramme for den konkrete, lokale udvikling af pårørendesamarbejdet. Det gælder i forhold til rammerne for samarbejdet, medarbejdernes løbende faglige refleksioner og styrkelse af medarbejdernes ressourcer og kompetencer. I 2022 arbejder MSO videre med, hvordan grundprincipperne kan bruges i det daglige arbejde og dette pårørendesamarbejde foreslås integreret i ”Værdighedspolitikken”.

  Sammenhængskraft, identitet og korpsånd vil være vigtige parametre for det tillidsfulde arbejde, som lokalt forankres og udvikles på baggrund af grundprincipperne og ud fra en overordnet kommunal handleplan, der skal være det fælles afsæt for arbejdet.

  De fem vedtagne grundprincipper:
  1. Vores samarbejde tager udgangspunkt i borgerens drømme, trivsel og behov.
  2. Vores samarbejde bygger på tillid og gensidig respekt.
  3. Vores samarbejde bringer de pårørendes ressourcer i spil.
  4. Vores samarbejde forebygger og løser konflikter.
  5. Vores samarbejde styrker borgerens netværk og relationer.

  Forslag til en overordnet handleplan for: MSO’s og MSB’s ”Værdigheds– og Pårørendepolitik”

  Det er visionært når:

  Handleplanen sikrer, at de pårørende til borgere med handicap, psykiske problemer, sygdom og aldersbetingede funktionsnedsættelser bliver hørt og inddraget, når der skal skabes en så god livskvalitet, som muligt for den berørte borger.

  Det er rammesættende når:

  Formålet med Værdigheds- og Pårørendepolitikken er at skabe en overordnet kommunal ramme for det gode samarbejde mellem pårørende og kommunens personale.

  Det er understøttende for organiseringen når:

  MSO nedsætter en referencegruppe, der kvalificerer udmøntningen af den overordnede handleplan, og de af Byrådet vedtagne 5 fælles grundprincipper. (Juni 2021)
  Sammen med MSO og MSB kan referencegruppen anvende grundprincipperne i det daglige samarbejde med pårørende og ledelse.

  Referencegruppe.

  Forslag til referencegruppe på 6 medlemmer:

  • 1 specialkonsulent fra MSO.
  • 1 specialkonsulent fra MSB.
  • 1 repræsentant fra Handicaprådet.
  • 1 Repræsentant fra Ældrerådet.
  • 1 repræsentant fra det politiske MSO-udvalg.
  • 1 repræsentant fra det politiske Socialudvalg.

  Referencegruppen mødes hver anden måned. (4 – 6 gange årligt)

  Fra ”Værdigheds- og Pårørendepolitik” til konkrete handlinger.

  Referencegruppen udarbejder en vejledende handlingsplan med udgangspunkt i de 5 grundprincipper, hvor det præciseres, hvordan temaerne kan benyttes i hverdagen.

  Vurderingsinstans.

  Klager bør løses lokalt.

  Med venlig hilsen Ældrerådets Sundheds- og Omsorgsudvalg

  Carl Aksel Kragh Sørensen, Lone Susanne Svinth
  Magdalene Svendsen, Flemming Westergaard

  Sidst opdateret: 16. november 2023