Gå til hovedindhold

Høringssvar: Genudbud af driften af Bøgeskovhus

Ældrerådets Udtalelse til byrådsindstilling vedr. Genudbud af driften af Bøgeskovhus med virkning fra 1. september 2024.

 • Læs op

Indhold

  Ældrerådet har modtaget byrådsindstilling vedr. Genudbud af driften af Bøgeskovhus med virkning fra 1. september 2024 til udtalelse.

  Ældrerådet skal til byrådsindstillingen udtale, at man tilslutter sig, at Bøgeskovhus genudbydes, idet man finder det af betydning, at borgerne har valgmuligheder vedr. plejehjem, såvel hvad geografisk placering, som vedr. indhold og driftsform angår.

  Ældrerådet finder det væsentligt, at der i udbuddet indlægges mulighed for løbende dialog med den fremtidige driftsherre med henblik på gensidig læring mellem denne og Sundhed og Omsorg.

  Desuden finder Ældrerådet, at det af udbuddet klart og entydigt bør fremgå, hvilket tilsyn Sundhed og Omsorg vil føre med Bøgeskovhus kontraktoverholdelse, og hvornår kontrakten må defineres som misligholdt og derfor kan ophæves.

  Vh

  Jan Radzewicz
  Formand for Ældrerådet i Aarhus kommue

  Sidst opdateret: 16. november 2023