Gå til hovedindhold
Høringssvar

Høringssvar: Job gennem sundhed

Høringssvar: Job gennem sundhed

 • Læs op

Indhold

  Ældrerådet bakker op om forsøget med hensyn til at ”afsøge og afprøve mulighederne for at styrke sammenhængen mellem sundhed og beskæftigelse af 60+ borgere”.

  Ældrerådet betragter det som en videreudvikling af ”Værdibørsen og Fleksjob”, som tidligere er iværksat af Aarhus Kommune.

  Det er fornuftigt at dele forsøget op, således at der kommer resultater fra 2 vidt forskellige sundhedshuse, Frydenlund og Vest (Gellerup). - Det er vigtigt for dette forsøg, som for alle andre forsøg, at det får en periode på minimum 3 år, således at udviklingen bliver målbar.

  Såfremt forsøget iværksættes, vil Ældrerådet gerne deltage i udviklingsarbejdet set både fra den sundhedsmæssige, beskæftigelsesfaglige og økonomiske vinkel. - Selve udviklingen af spørgeskemaer, hvorfra borgernes sundhed og trivsel følges, er set fra Ældrerådets vinkel et vigtigt instrument, som Ældrerådet gerne medvirker til at udforme.

  Der bør altid være en særlig opmærksomhed på niveauet i anvendelsen af spørgeskemaer, herunder anvendelse af spørgeinstrumentet EQ-5D. Dette for at sikre den enkelte borgers motivation og evne til handling i sit arbejde med at opnå en helhedsrelateret livskvalitet.

  Med venlig hilsen

  Jan Radzewicz

  Carl Aksel Kragh Sørensen

  Margrethe Bogner

  Sidst opdateret: 16. november 2023