Gå til hovedindhold

Høringssvar til Ombygning af Plejehjemmet Møllestien

Ældrerådet har modtaget byrådsindstilling vedr. Ombygning af plejehjemmet Møllestien til høring.

 • Læs op

Indhold

  Ældrerådet skal til indstillingen udtale, at man finder projektet hensigtsmæssigt, idet det medfører etablering af 38 pænt store plejeboliger, hvoraf 10 vil kunne anvendes som parboliger. Og Ældrerådet glædes over, at der endelig sker en afklaring vedr. Møllestiens omdannelse.

  Boligernes størrelse betyder ganske vist, at der ikke vil kunne ydes boligydelse til hele boligarealet, men det vil formentligt være anlægsmæssigt bekosteligt at etablere de ombyggede boliger inden for det i relation til boligydelsen maksimale areal.

  Ældrerådet ser frem til en afklaring vedrørende det resterende areal i Møllestien, og skal her henlede opmærksomheden på, at der er overskud af ældreboliger i Aarhus Kommune, hvorfor det ikke synes oplagt at etablere ældreboliger.

  Vh

  Jan Radzewicz

  Formand for Ældrerådet i Aarhus kommune

  Sidst opdateret: 16. november 2023