Gå til hovedindhold

Høringssvar vedr. Ændrede godkendelseskriterier for private leverandører af pleje og praktisk hjælp i Sundhed og Omsorg.

Høringssvar vedr. Ændrede godkendelseskriterier for private leverandører af pleje og praktisk hjælp i Sundhed og Omsorg.

 • Læs op

Indhold

  Aarhus byråd har besluttet, at der skal være frit valg af leverandører i hjemmeplejen for byens borgere. Siden 2014 har byrådets målsætning været, at borgerne skal have 2-4 private leveran- dører at vælge imellem. I de seneste år, har der ikke været disse valgmuligheder og antallet af borgere , der vælger en privat leverandør, er faldende.

  Under hensyntagen til ovenstående faktum, kan Ældrerådet tilslutte sig forvaltningens indstilling til ændring af godkendelseskriterierne for private leverandører med det formål, at få flere til at byde ind på opgaven.

  Indstillingens gennemgang af konsekvenser for borgerne, såvel positive som negative, synes realistiske, men til gengæld er Ældrerådet af den opfattelse, at det for den enkelte borger må være svært og måske uoverskueligt at navigere og forstå friheden ved valget (her tænkes bl.a. på geografiens betydning og udstedelse af fritvalgsbevis samt overdraget sygepleje.)

  For at bøde på dette vil Ældrerådet foreslå, at der I en opstartsperiode sikres og bevilges person- lig vejledning til den enkelte. En it-løsning i valgsituationen tænker vi ikke umiddelbart værende brugbar.

  Med venlig hilsen Aarhus Ældreråd

  Jan Radzewicz                                                           Kirsten Engell

  Formand                                                                   Formand for Ældrerådets Tilsyn-og Udviklingsudvalg

  Sidst opdateret: 16. november 2023