Gå til hovedindhold
Høringssvar

Høringssvar vedr. ”Model for tilsyn på plejehjem”

Høringssvar vedr. ”Model for tilsyn på plejehjem”

 • Læs op

Indhold

  Ældrerådet har gennemlæst notatet vedr. den endelige model for tilsyn på plejehjem og har taget til efterretning, at MSO’s ledelse har indstillet, at det kommunale tilsyn kommer til at se ud som skitseret.

  Generelt hilser Ældrerådet altid nytænkning meget velkommen, men i dette tilfælde mangler vi klart en forståelse for de præmisser, som har ført til, at “den gamle tilsynsmodel”er valgt fra og den nye valgt til. - En vigtig forudsætning, mener vi, for at kunne fatte tillid til den nye model.

  Med borgerperspektivet for øje, er Ældrerådet betænkelig ved at nedsætte det “kendte tilsyn”til 20% årligt, idet konsekvenserne heraf er , at et plejehjem i Aarhus Kommune da fremover kun vil få et “kendt tilsyn” hver 5. år. For Ældrerådet er det ikke afgørende om det “kendte tilsyn” afhol- des af et internt eller eksternt tilsyn.

  I forhold til den skitserede Interne survey, som fremtidig skal dække 80% af plejehjemmene årligt, stiller Ældrerådet sig tvivlende overfor om tilgange metodeanvendelsen og rapporteringen i til- strækkelig grad varetager borgerperspektivet. Her tænkes på om survey rapporteringen bliver af en sådan karakter, at den bliver gennemskuelig og tillidsskabende i retning af sikringen af, at byens ældste borgere har et godt liv på plejehjemmene.

  Survey metoden har mange gode visioner omkring vigtigheden af et godt arbejdsmiljø, men Ældre- rådet er af den opfattelse, at fremme af kvalitetsudviklingen kommer til at “overskygge”et egentlig “tilsyn” i gængs forstand.

  Ældrerådet er meget tilfredse med, at den eksterne leverandør tiltænkes 30 tilsyn i resten af året 2022. Dette må kunne bøde på den kendsgerning, at det tidligere tilsyn stoppede brat den 1.1.22 uden andet tilsyn klar til at overtage.

  Dette har tillige medført, at de varslede opfølgende tilsyn (efter givet 3-tal) i årets første kvartal ikke er gennemført. (5 stk + 3 afdelinger på Skovvang), hvilket vi finder meget beklageligt for den samlede troværdighed omkring tilsyn.

  Med venlig hilsen

  Jan Ratzewicz                                                    Kirsten Engell

  Formand for Ældrerådet                                  Udvalgsformand for Ældrerådets Tilsyn og udvikling

   

  Sidst opdateret: 16. november 2023