Gå til hovedindhold
Høringssvar

Høringssvar vedr. reservation af arealer til letbanetog/BRT busser på strækningen Spanien – Brabrand og Lisbjerg.

Høringssvar vedr reservation af arealer til letbanetog/BRT busser på strækningen Spanien – Brabrand og Lisbjerg.

 • Læs op

Indhold

  Ældrerådet støtter principielt idégrundlaget i at tilføje bedre trafik- mønstre med højklasset kollektiv befordring, letbane/BRT bus.

  Herudover skal Ældrerådet anføre, at visse afsnit af den foreslåede linjeføring har stor nærhed til beboelser, hvorfor der bør tages hensyn til støjforhold.

  Desuden at linjeføringen ad Viborgvej fra Cereskrydset til Hasle foregår på et afsnit, hvor Viborgvej i forvejen er snævert ført i for- hold til nødvendig kapacitet, og det er derfor vigtigt, at der her væl- ges en løsning, der lægger beslag på mindst mulig bredde, således at Viborgvej fortsat vil kunne være en hovedfærdselsåre.

  Endelig bør der tages hensyn til holdemuligheder for handicapbiler, taxaer mv., idet mange ældre og handicappede ikke har mulighed for et benytte den kollektive trafik.

   

  Ældrerådet i Aarhus Kommune

  Jan Radzewicz                                                 Flemming Hintze Thisted

  Formand                                                           Udvalget for Bolig&Trafik

  Sidst opdateret: 16. november 2023