Gå til hovedindhold
Høringssvar

Udtalelse til byrådsindstilling vedr. reduktion af tomgangsomkostninger på almene boliger

Udtalelse til byrådsindstilling vedr. reduktion af tomgangsomkostninger på almene boliger

 • Læs op

Indhold

  Ældrerådet skal til indstillingen vedr. reduktions af tomgangsomkostninger på almene boliger henholde sig til tidligere afgivet udtalelse i sagen.

  Ældrerådet kan således fortsat ikke tiltræde, at tomgangsleje – ud over et grundfradrag - bliver en styrbar udgift, idet en tomgangsleje udover grund- beløbet i så fald vil skulle dækkes af Sundhed og Omsorgs øvrige driftsom- råde, hvilket alt andet lige vil medføre en reduktion af serviceniveauet.

  Ældrerådet har peget på en række håndtag, til nedbringelse af tomgangs- lejen, og man ser med tilfredshed, at disse tiltag er taget under overvejelse. Herudover finder Ældrerådet naturligvis, at udbud og efterspørgsel af ældre- boliger bør mødes. Dette betyder naturligvis, som også ovenfor berørt, at det skal tilstræbes, at boligerne udlejes, og såfremt dette ikke er tilstrækkeligt, da at boligmassen reduceres.

  Ældrerådet har ikke bemærkninger til, at flere boligbyggerier end tidligere anført inddrages i overvejelser herom.

  Jan Radzevicz

  Formand for Ældrerådet i Aarhus Kommune

  Sidst opdateret: 16. november 2023