Gå til hovedindhold
Høringssvar

Udtalelse: Vær tryg og selvhjulpen i hverdagen med faldkald

Udtalelse: Vær tryg og selvhjulpen i hverdagen med faldkald

 • Læs op

Indhold

  I medio januar modtog Ældrerådet en rådmandsbeslutning, om et ”Nyt system for tildeling af faldkald og nødkald” for vore svageste ældre.

  Der henvises til, at ældre borgere kan anvende deres mobiltelefoner, hvis et fald skulle være foregået. - Men ældre svage og skrøbelige borgere har imidlertid ikke nem adgang til en mobiltelefon, hvis ulykken først er sket.

  Ældrerådet har erfaret, at der arbejdes på en ændring af systemet for hjælp til ældre og skrøbelige borgere, og at dette arbejde er iværksat samtidig med, at det nuværende system er ophørt. Det skaber usikkerhed, og det er en stor psykisk belastning for de borgere, der har brug for nødkald til hjælp efter fald.

  Ældrerådet anbefaler, at de nye retningslinjer bliver vedtaget, inden de gamle retningslinjer ophører, og inden faldkald bliver inddraget. Der foregår på årsbasis omkring 50.000 registrerede fald i Danmark. 20% af disse munder ud i brækkede hofter og lemmer. Derfor er er der god økonomi i at sikre, at ældre svage og skrøbelige borgere tør færdes trygt i hverdagen.

  Ældrerådet har stor erfaring med de ældre og svage borgeres behov for tryghed i hverdagen, og vi vil gerne bidrage med vore erfaringer og inddrages i udformningen af det nye system, inden det bliver vedtaget. - Således kan det drøftes, om det nuværende kald bør udskiftes med et andet kaldesystem, der dækker bredt alle steder, og som ikke kan misbruges.

  Med venlig hilsen
  Jan Radzewicz
  Carl Aksel Kragh Sørensen

  Sidst opdateret: 16. november 2023