Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse

Pressemeddelelse: Rådmand håber på mange kandidater til Ældrerådsvalg

Det er ikke kun kommunal- og regionsvalget, som borgerne i Aarhus Kommune skal tage stilling til i 2021. Der er også valg til Ældrerådet.

09. mar. 2023
 • Læs op

Indhold

  Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg står sammen med det nuværende
  Ældreråd for afholdelse af valget. Forberedelserne til valget er godt i gang, og
  kandidater til valget har nu mulighed for at melde sig. Eneste krav er, at man er fyldt mindst 60 år på den sidste dag for valget, at man bor i Aarhus Kommune, og at man kan finde mindst 10 vælgere, som støtter ens kandidatur. Sidste frist for at stille op er mandag d. 7. juni 2021.

  Sundhed- og omsorgsrådmand, Jette Skive, håber, at mange kandidater stiller op til det forestående valg:

  ”Ældrerådet er måske lidt en overset størrelse. Men i mine snart otte år som rådmand har jeg haft stor glæde af et godt samarbejde med kommunens Ældreråd. De bidrager konstruktivt til debatten på ældreområdet og er med til at påvirke byrådet,” siger hun og fortsætter:

  “Ældrerådet taler de ældres sag, og jeg håber, at vi til efterårets valg ser rigtig mange over 60 år, som vil kæmpe for en plads i Ældrerådet, og som vil være med til at præge ældreområdet de kommende fire år. Jo flere, der melder sig, jo mere engagement om Ældrerådet, skaber det. Det giver Ældrerådets arbejde større legitimitet over for byrådet, så jeg kan kun opfordre folk til at melde sig,” siger hun.

  Ældrerådets formand i Aarhus Kommune, Jan Radzewicz, håber på et bredt
  kandidatfelt:

  ”Når et folkevalgt ældreråd tages med på råd, får kommunen vigtig viden om, hvilken virkning de kommunale initiativer har for ældre borgeres livsbetingelser. Det styrker nærdemokratiet og gør, at flere ældre borgere føler sig hørt og inddraget. Det er derfor i alles interesse, at Ældrerådet har et solidt mandat og afspejler borgerne i Aarhus bedst muligt. Jeg håber derfor på at se mange kandidater med forskellige baggrunde. Alle ældre kan bidrage til Ældrerådets vigtige arbejde,” siger han.

  Fakta om Ældrerådet i Aarhus Kommune:

  • Ældrerådet er et folkevalgt organ, der rådgiver byrådet i ældrepolitiske
   spørgsmål og fungerer som kontaktorgan mellem ældre borgere og byrådet ved tilrettelæggelsen af kommunens ældrepolitik.
  • Byrådet skal høre Ældrerådet om alle forslag og sager, der vedrører ældre, og Ældrerådet kan selv rejse spørgsmål, der vedrører ældre borgere i Aarhus.
  • Ældrerådet er ikke afhængigt af hverken politiske eller faglige organisationer, og arbejder til enhver tid for at skabe de bedst mulige forhold for borgere i alderen 60+ år.

  Fakta om kandidatopstilling:

  • Der skal vælges 15 medlemmer af Ældrerådet samt op til 15 suppleanter.
  • Alle vælgere, der er stemmeberettigede til Ældrerådet, er valgbare.
  • Kandidater skal derfor blot være fyldt mindst 60 år senest søndag d. 10.
   oktober 2021 og være bosat i Aarhus Kommune.
  • For at blive opstillingsberettiget skal kandidater endvidere stille med en
   stillerliste på minimum 10 stillere. Stillerne skal være stemmeberettigede
   vælgere til Ældrerådet.
  • Blanket til stillerliste kan fås ved henvendelse til Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune, mail: sek@mso.aarhus.dk eller findes på kommunens
   hjemmeside www.aarhus.dk/aeldreraadsvalg
  • Stillerlisten skal være Sundhed og Omsorg i hænde senest mandag d. 7. juni 2021, for at man kan blive godkendt som kandidat.

  Fakta om valget:

  • Hvert 4. år skal der i henhold til lovgivningen foretages valg til Ældreråd i landets kommuner. Valgperioden for Ældrerådet i Aarhus Kommune følger valgperioden for Byrådet
  • Det er Byrådets ansvar – i samarbejde med Ældrerådet – at sikre, at valget bliver afholdt. Konkret er det Sundhed og Omsorg, der står for afholdelse af valget.
  • I efteråret skal der vælges et nyt Ældreråd for de næste 4 år, 2022-2025.
  • Afstemningen kommer til at foregå digitalt via e-boks, og de vælgere, der er fritaget for digital post kan stemme via brev.
  • Valgperioden for digitalafstemning vil være uge 40, fra og med 4. oktober til og med 10. oktober.
  • Valgperioden for brevafstemning vil være uge 39, fra og med 27. september til og med 3. oktober
  Sidst opdateret: 16. november 2023