Gå til hovedindhold

Ældrerådsvalg som fremmødevalg sammen med byrådsvalg

Om halvandet år skal vi til stemmeurnerne, for at stemme til Byrådet og Regionsrådet. Som vi plejer hvert 4. år.
- Og nu også til Ældrerådet. – Og det er nyt.

 • Læs op

Indhold

  Ikke, at der er valg til Ældrerådet hvert fjerde år. Sådan har det været siden ældrerådenes oprettelse, men valgene er hidtil foregået i Aarhus som brevvalg eller digitalt valg. Og nu skal det så foregå som fremmødevalg.

  Ældrerådet har længe ønsket og arbejdet for, at valg til Ældreråd skulle foregå som fremmødevalg og samtidig med valget til Byråd og Regionsråd, dvs. på samme måde som de andre valg. Man går hen på sit afstemningssted, sætter kryds ved en af de opstillede kandidater til Ældrerådet, putter den udfyldte stemmeseddel i en valgurne, og går hjem igen.

  Sådan foregår valget til Ældrerådet allerede i mange kommuner, og det giver en noget højere valgdeltagelse end både brevvalg og digitalt valg.

  Nu har nogle medlemmer af Aarhus Byråd fremsat et beslutningsforslag om dette, og Byrådet har taget godt imod forslaget. Alle partier var positive over for ældrerådsvalg som fremmødevalg.

  Og det er ikke ligegyldigt, hvilken valgmetode, der anvendes. Vi har i Danmark en tradition for, at offentlige valg foregår i fortrolighed og ved fremmøde. Udover valghemmeligheden sikrer det også valgets legitimitet – At det går rigtig til. At man ikke stemmer for hinanden.

  Det signalerer inddragelse, seriøsitet og højtidelighed. Lige netop her er der sammenhæng mellem metode og indhold.

  Hertil kommer, at et sådant fremmødevalg vil bidrage til en større opmærk-somhed og dermed stemmeprocent end de hidtidige hjemmevalg. Man glem-mer ikke valgdagen, det er en festdag, og man skal jo alligevel af huse for at stemme til Byråds- og Regionsrådsvalget, og så nu også til Ældrerådet, hvis man da er fyldt 60 år.

  Vi håber også på at, det vil styrke opmærksomheden og interessen for Ældrerådets arbejde. En høj valgdeltagelse har betydning for den vægt, der ligger bag, når Ældrerådet skal rådgive Byrådet vedr. ældres forhold, interesser og behov. Der er mere svung over at være valgt af f.eks. 50 pct. af de +60 årige end af 18 pct. Og vi ser frem til, at fremmødevalg også vil øge lysten til at opstille som kandidat til Ældrerådet og til løbende at deltage i debatten vedr. ældres forhold i Aarhus, og ikke kun som klager over konkrete forhold.

  Et fremmødevalg signalerer, at det er et seriøst valg, og ikke blot en af de brugerundersøgelser for det ene og det andet som popper op i vores mailboks, og som vi måske ligefrem er bange for at åbne at frygt for misbrug og svindel, eller et brev med en stemmeseddel, som kommer hen i bunken med reklamer og ugeblade.

  Nu skal beslutningsforslaget så behandles i Magistraten, dvs. at magistratsaf-delingerne skal afgive deres bemærkninger, men i Ældrerådet har vi tiltro til, at Magistraten vil se positivt på forslaget. På linje med Byrådet.

  Foreløbig takker vi Byrådet.

  Jan Radzewicz

  Formand for Ældrerådet i Aarhus Kommune

  Sidst opdateret: 14. juni 2024