Gå til hovedindhold

Eksterne udvalg og repræsentationer

Her er Ældrerådet også repræsenteret.

 • Læs op

Indhold

  Nationale opgaver & repræsentationer

  Pr. 1.marts 2024


  DANSKE ÆLDRERÅD Valgkreds 3 (Region Midtjylland Øst):

  Medlem af bestyrelsen: Rita Stokholm Vinding, Syddjurs


  Stedfortrædere fra andre Ældreråd eller Seniorråd i Valgkreds 3 fra maj 2021

  Stedfortræder: Kirsten Engell, Aarhus


  Regionsældreråd Midtjylland:

  Medlemmer fra Aarhus: Jan Radzewicz og John Christiansen


  Forretningsudvalget (FU)

  John Christiansen
  Stedfortræder: Jan Radzewicz


  7-by netværket, kontaktpersoner fra Aarhus:

  Jan Radzewicz og John Christiansen


  Lokale Repræsentationer & opgaver 1.marts 2024 Sundhed og Omsorg (MSO)


  Inspirationsgruppe vedr. ”Vital”: Jan Radzewicz og Margrethe Bogner

  Stedfortræder: Lone Svinth


  Følgegruppe vedr. ”Udbud af Bøgeskovhus”: Kirsten Engell

  Følgegruppe vedr. udvikling af ”Kongelunden”: Lone Svinth og Anne Grethe Borghelt

  Netværk vedr. ”Sammen om flere fælleskaber”: udvalget Sam&Bro

  Følgegruppe vedr. ”Århuskompasset”: udvalget Sam&Bro

  Udvalg vedr. §18-midler: Knud Østergaard

  Netværk vedr. Mad og fællesskaber: Lone Svinth

  Demensalliancen Aarhus: John Christiansen

  Arbejdsgruppe vedr. BRT-busser: udvalget Bolig&Arb.

  Følgegruppe vedr. ”Digitalisering og seniorer”: AG. Borghelt og Flemming Thisted.

  Borgerpanel vedr. ”Faldforebyggelse”: Jan Radzewicz og Carl Aksel Kragh Sørensen

   

  Interne Ad’hoc udvalg

  Rekrutteringsudvalg: Magdalene Svendsen, Kirsten Engell, Anne Grethe Borghelt og Stinne Eriksen.

  Valgudvalg vedr. ”Ældrerådsvalg 2025”: Jan Radzewicz, John Christiansen, Anne Grethe Borghelt, Magdalene Svendsen og Sven Nicolaisen

  Sidst opdateret: 2. april 2024