Gå til hovedindhold

Eksterne udvalg og repræsentationer

Her er Ældrerådet også repræsenteret.

Indhold

  Nationale opgaver & repræsentationer

  Pr. 9. maj 2023

  DANSKE ÆLDRERÅD Valgkreds 3 (Region Midtjylland Øst) fra maj 2021:

  Rita Stokholm Vinding, Syddjurs (medlem af bestyrelsen).

  Stedfortrædere fra andre Ældreråd eller Seniorråd i Valgkreds 3 fra maj 2021
  1. stedfortræder: Kirsten Engell, Aarhus

  Regionsældreråd Midtjylland, medlemmer fra Aarhus:

  Jan Radzewicz og John Preben Christiansen

  Forretningsudvalget (FU)

  John Preben Christiansen
  Stedfortræder: Jan Radzewicz

  7-by netværket, kontaktpersoner fra Aarhus:

  Jan Radzewicz og John Preben Christiansen

  Lokale Repræsentationer & opgaver 1.marts 2022

  Sundhed og Omsorg, HR (MSO)

  Inspirationsgruppe vedr. ”Vital”: Jan Radzewicz og Anne Grethe Borghelt
  Stedfortræder: Lone Svinth
  Styregruppe vedr. ”Ældrerådsvalget 2025”: Jan Radzewicz, John Christiansen og Anne Grethe Borghelt.

  Sundhed og Omsorg, Bygningsafd. (MSO)

  Følgegruppe vedr. udvikling af ”Kongelunden”: Carsten Petersen og Lone Svinth.
  Stedfortræder: Anne Grethe Borghelt

  Medborgerskab og Folkesundhed, (MSO)

  Netværket vedr. ”Sammen om flere fælleskaber”: udvalget Sam&Bro
  Følgegruppe vedr. ”Århuskompasset”: udvalget Sam&Bro
  Udvalg vedr. §18-midler: Knud Østergaard

  Sundhed, Demenscentrum, (MSO)

  Demensalliancen Aarhus: Magdalene Svendsen og John Christiansen

  Kultur og Borgerservice, (MKB)

  Følgegruppe vedr. ”Digitalisering og seniorer”: Anne Grethe Borghelt og Flemming Thisted

  Teknik og Miljø (MTM)

  Følgegruppe vedr udvikling af ”Banegårdskvarteret”: Lone Svinth, Carsten Petersen og Margrethe Bogner.

  Sidst opdateret: 23. november 2023