Gå til hovedindhold

Forretningsudvalget

Ældrerådet har nedsat et forretningsudvalg bestående af ældrerådets formand, næstformand og sekretær.

 • Læs op

Indhold

  Forretningsudvalget forbereder ældrerådsmøderne med udarbejdelse af dagsorden mv. og varetager Ældrerådets løbende forretninger herunder behandler og vedtager hastesager, der ikke kan behandles i Ældrerådet af tidsmæssige årsager. – Sådanne sager forelægges efterfølgende for Ældrerådet til orientering.

  Det er forretningsudvalget, der varetager Ældrerådets eksterne kommunikation.

  Forretningsudvalget arbejder derudover med, at Ældrerådet får viden om emner af interesse og betydning for Ældrerådets arbejde, f.eks. kurser, infomøder, konferencer o.lign., samt arrangerer møder med og oplæg fra byrådspolitikere, eksperter og forvaltningspersonale.

  Herudover mødes Forretningsudvalget med byrådspolitikere og politiske udvalg og andre beslutningstagere med henblik på fremlæggelse af Ældrerådets synspunkter vedr. relevante sagsområder.

  Forretningsudvalget er endvidere engageret i det nationale og regionale ældrerådsarbejde dels med henblik på at hente inspiration til ældrerådsarbejdet i Aarhus dels med henblik på at påvirke og bidrage med forslag og ideer, for herved at styrke den regionale og landsmæssige sammenhængskraft i ældrerådsarbejdet.

  Forretningsudvalget søger ligeledes at opnå indsigt og indflydelse gennem deltagelse i styre- og arbejdsgrupper.

  Forretningsudvalget har endvidere nogle specifikke opgaveområder – således:

  • Psykiatri
  • Sammenhæng i Sundhedsvæsenet
  • Sundhedsreform
  • Frikommuneforsøg

  Vedrørende disse områder samarbejder Forretningsudvalget med Ældrerådets faste udvalg ligesom det er tilfældet ved større tværgående sags- og politikområder.

  Hvem er vi?

  Formand Jan Radzewicz
  Tel. 61 27 6046
  Mail: janradze@gmail.com

  Næstformand John Christiansen
  Tel. 31 19 2043
  Mail: joc8000@gmail.com

  Sekretær Anne Grethe Borghelt
  Tel. 40 14 8338
  Mail: annegrethe.borghelt@icloud.com

  Sidst opdateret: 23. november 2023