Gå til hovedindhold

Sundheds- og Omsorgsudvalg

Sundheds- og Omsorgsudvalget arbejder især med sager, der vedrører ældre og svage borgeres pleje og omsorg, således at disse lever et godt og værdigt liv.

 • Læs op

Indhold

  Ældrerådet har nedsat 4 faste udvalg. – Et Bolig- og Arbejdsmarkedsudvalg, et Samskabelses- og Brobygningsudvalg, et Sundheds- og Omsorgsudvalg og et Tilsyns- og Udviklingudvalg.

  Inden for udvalgenes respektive arbejdsområder – angivet nedenfor – arbejder udvalgene med sager, som henvises fra Ældrerådet, ligesom udvalget kan tage sager op af egen drift. Udvalget foretager en belysning af sagen og udarbejder en indstilling til Ældrerådet med forslag til handling. F.eks. forslag til høringssvar, udtalelse el. lign.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget arbejder især med sager, der vedrører ældre og svage borgeres pleje og omsorg, således at disse lever et godt og værdigt liv. Her er fokusområderne pleje- og omsorgsforhold uanset boligform, og alle aspekter vedr. kost, mad og sundhed.

  Udvalget arbejder også med en værdig død og pårørendeinddragelse, ligesom demensområdet er et af udvalgets væsentlige interesseområder.

  Udvalget søger at opnå indsigt og indflydelse gennem deltagelse i styre- og arbejdsgrupper, f.eks. vedr. demens.

  Udvalgets specifikke opgave er:

  • Alle omsorgsforhold for 60+ borgere på / i / under:
  • Plejehjem
  • Plejeboliger
  • Ældreboliger
  • Hjemmepleje
  • Hospice
  • Aflastningspladser
  • Akutpladser
  • Forholde sig til og have en mening om de rette normeringer og kvalitetsstandarder, herunder pjecen ”Sammen om et bedre liv”
  • Kost, Mad og Sundhed (alle aspekter)
  • En værdig død
  • Pårørendeinddragelse i det nære
  • Demens
  • Velfærdsteknologi (personlig hjælp)

  Udvalgene samarbejder i tilfælde af, at en sag berører mere end et udvalg, og i tilfælde af større tværgående sags- og politikområder samarbejder alle fire udvalg.

  F.eks. vedr. kvalitetsstandarder, udarbejdelse af politikker, værdighedsbegrebet, og kommunens budget.

  Hvem er vi?

  Formand
  Carl Aksel Kragh Sørensen
  Tel. 2191 7688 / 86 25 7424
  Mail: caks@petersminde.dk

  Sekretær
  Lone Svinth
  Tel. 20 99 9393
  Mail: ls.svinth@gmail.com

  Magdalene Svendsen
  Tel. 2330 9266
  Mail: magdalene.svendsen@icloud.com

  Flemming Westergaard
  Tel. 86 27 3307 / 20 28 7733
  Mail: flemmingwestergaard@gmail.com

  Sidst opdateret: 23. november 2023