Gå til hovedindhold

Tilsyns- og udviklingsudvalg

Udvalget for Tilsyn- og Udvikling beskæftiger sig med, om kvaliteten i ydelserne til vores ældre og svage borgere i plejeboligerne og hjemmeplejen er i overensstemmelse med kvalitetsstandarderne og lovgivning, instrukser og regler.

 • Læs op

Indhold

  Ældrerådet har nedsat 4 faste udvalg. – Et Bolig- og Arbejdsmarkedsudvalg, et Samskabelses- og Brobygningsudvalg, et Sundheds- og Omsorgsudvalg og et Tilsyns- og Udviklingudvalg.

  Inden for udvalgenes respektive arbejdsområder – angivet nedenfor – arbejder udvalgene med sager, som henvises fra Ældrerådet, ligesom udvalget kan tage sager op af egen drift. Udvalget foretager en belysning af sagen og udarbejder en indstilling til Ældrerådet med forslag til handling. F.eks. forslag til høringssvar, udtalelse el. lign.

  Udvalget for Tilsyn- og Udvikling beskæftiger sig med, om kvaliteten i ydelserne til vores ældre og svage borgere i plejeboligerne og hjemmeplejen er i overensstemmelse med kvalitetsstandarderne og lovgivning, instrukser og regler.

  Herudover arbejder udvalget med spørgsmål vedr. rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i sundheds- og omsorgsområdet, herunder uddannelse og arbejdsmiljø.

  Udvalget beskæftiger sig også med tilfredshedsundersøgelser og andre kvalitetsmålinger.

  Udvalget beskæftiger sig ikke med person- eller personalesager, men udvalget kan gøre opmærksom på, generelle forhold, der ikke er i orden, og udvalget kan foreslå udvikling af nye metoder.

  Udvalget søger at opnå indsigt og indflydelse gennem deltagelse i styre- og arbejdsgrupper.

  Udvalgets specifikke opgave er:

  • Følge kommunale tilsynsopgaver og deres praksis, herunder normeringer
  • Følge praksis omk. formidling og opfølgning af tilsynsanmærkninger
  • Følge rekruttering og fastholdelse af nye og kommende medarbejdere i forbindelse med uddannelse, opsøgning og tiltag
  • Forholde sig til arbejdsmiljøpræmisser for medarbejdere herunder brug af teknologi
  • Tilfredshedsundersøgelser
  • UTH (utilsigtede hændelser)
  • Akut teams

  Udvalgene samarbejder i tilfælde af, at en sag berører mere end et udvalg, og i tilfælde af større tværgående sags- og politikområder samarbejder alle fire udvalg. F.eks. vedr. kvalitetsstandarder, udarbejdelse af politikker, værdighedsbegrebet, og kommunens budget.

  Hvem er vi?

  Formand
  Kirsten Engell
  Tel. 23 69 3488
  Mail: kiengell@icloud.com

  Sekretær
  Stinne (Ann-Kerstin) Møller Eriksen
  Tel. 26 83 7468
  Mail: stinnemoller@icloud.com

  Carsten Petersen
  Tel. 23 39 4821
  Mail: bbjerring.cpetersen@gmail.com

  Sidst opdateret: 13. februar 2024